Nadanie imienia Św. Józefa Sebastiana Pelczara jawornickiej szkole w 100-lecie jej istnienia

Miłość rodzi się w sercu, wyraża słowem, ale żyje czynem - te słowa patrona przyświecały niecodziennym uroczystościom w Jaworniku. 8 października miejscowa szkoła podstawowa przeżywała cztery niezwykłe wydarzenia: stulecie istnienia placówki, nadanie jej imienia Św. Józefa Sebastiana Pelczara, oddanie do użytku nowo wybudowanej hali sportowej i poświęcenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru.

 

Ten, jakże doniosły w życiu szkolnej i miejscowej społeczności dzień, poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Ksiądz proboszcz, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły - w duchu jedności przystąpili do wspólnych działań związanych z obchodami tego dnia. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu udało się zrealizować wszystkie zamierzenia.

Ogromną motywację stanowiło iście znamienite audytorium - Jego Ekscelencja Biskup Kazimierz Górny z sekretarzem ks. Wiesławem Matyskiewiczem, ks. Dziekani czudeckiego dekanatu, ks. Jan Krzywiński, pierwszy rektor Jawornika, Matka Prowincjalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego Damaris Kolebuk, siostra Sebastiana, Zdzisław Sarna -wizytator - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Robert Godek - Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec, Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec, dyrektorzy szkół, kierownicy wielu zaprzyjaźnionych instytucji, radni, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, przedstawiciele absolwentów; wśród nich koncelebransi: ks. Piotr Ciepłak, ekonom Saletynów w Polsce, ks. Robert Iskrzycki, misjonarz zgromadzenia Wincentego a Paulo - obecnie pracuje na Białorusi oraz lekarz medycyny Janina Czurczak.

Kiedy po długich przygotowaniach nadszedł długo oczekiwany moment, już o 8:00 rano najmłodsi uczestnicy święta - uczniowie, ustawiali się w szeregach pod szkołą, by wyruszyć za niebylecką orkiestrą dętą i pocztem sztandarowym rodziców na Mszę Świętą o godzinie 9:00. W kościele, zebranych na uroczystości gości przywitał gospodarz parafii - ks. Adam Kaczor. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskup Kazimierz Górny. Podczas homilii przypomniał o wartościach, jakie powinny przyświecać współczesnemu człowiekowi. Nawiązał w ten sposób do postaci Św. Józefa Sebastiana Pelczara, wyrażając nadzieję, że dla wszystkich stanie się On ważnym autorytetem, wskazującym jak żyć i co cenić najbardziej. Niezwykłą wymowę zyskał także moment poświęcenia sztandaru szkolnego z hasłem przewodnim: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Pani dyrektor Grażyna Polewczak, witając przybyłych gości w progach placówki edukacyjnej, złożyła prośbę na ręce biskupa o poświęcenie pamiątkowej tablicy, szkoły, nowo wybudowanej hali sportowej, obrazu i rzeźby Patrona. Następnie wszyscy zebrani udali się do nowo wybudowanego gmachu sportowego, gdzie odbyła się dalsza uroczystość.

W swoim wystąpieniu dyrektor przybliżyła niektóre fakty z kart historii szkoły. Wspomniała, jak srogie oblicza wojen i zmian systemowych w kraju odbiły się znacząco na placówce edukacyjnej. Bywało tak, że młodzież uczyła się w wynajętych izbach mieszkalnych. Jednak determinacja i mobilizacja mieszkańców doprowadziła do wybudowania w 1922 r. pierwszej szkoły, a w 1952 r. kolejnego murowanego budynku, w którym po wielu remontach i procesach modernizacyjnych uczniowie kontynuują naukę po dziś dzień. W bieżącym roku wzniesiono gmach hali sportowej. Jest to z jednej strony prezent dla szkoły z okazji jej jubileuszu - jak powiedział wójt Zbigniew Korab, z drugiej zaś coś od dawna wyczekiwanego przez społeczność lokalną. Pani dyrektor nadmieniła w tym miejscu, że przez te wszystkie lata lekcje wychowania fizycznego odbywały się w sali lekcyjnej, bądź w wąskich korytarzach szkoły. Wyraziła niezwykłe zadowolenie z faktu, iż uczniowie na równych zasadach z innymi mogą kształtować nie tylko swój umysłu ale i ciało.

W swoim przemówieniu pani dyrektor umotywowała wybór Świętego Jozefa Sebastiana Pelczara na Patrona placówki. Oto fragment wystąpienia, który naświetla doskonale owe względy: Ujęło nas Jego wyjątkowe postrzeganie człowieka i świata. Nie bez znaczenia były jego osiągnięcia naukowe, funkcje kościelne, inicjatywy społeczne oraz fakt, że pochodził z naszych okolic - z Korczyny. Całym swoim życiem dawał wspaniałe świadectwo, inspirował do działania w imię dobra, miłości i godności każdego człowieka. Pragniemy, aby wskazał naszym uczniom co i jak powinni cenić najbardziej, aby, jak mawiał "zostać wielkim człowiekiem". Poprzez autorytet Patrona szkoły, pragniemy uzyskać i wyzwolić w uczniach pokłady dobra, które w nich tkwią i wspaniałą umiejętność dzielenia się nim z innymi. Następnie rodzice uroczyście przekazali uczniom ufundowany sztandar. Poświęcono również rzeźbę przedstawiającą postać Józefa Sebastiana Pelczara, którą w darze dla szkoły wykonał rodzic - Mirosław Magiera. Później uczniowie szkoły pod kierunkiem mgr Ewy Świnickiej zaprezentowali część artystyczną zatytułowaną Ogród cnót. Myślą przewodnią przedstawienia było ukazanie ideałów życia duchowego Patrona.

Z okazji tak znamienitej uroczystości, nie sposób nie sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Na tę okoliczność przygotowano wiele ekspozycji. Goście mieli możliwość obejrzenia wystawy fotografii dokumentującej dzieje szkoły oraz prac plastycznych uczniów zainspirowanych życiem i działalnością Patrona. Społeczność szkolna w tym dniu spotkała się z licznymi wyrazami sympatii. Uczestnicy wydarzeń nie szczędzili miłych słów i komplementów skierowanych do organizatorów i ludzi współtworzących uroczystość. Począwszy od kwestii pogody, poprzez rzeczy natury technicznej, skończywszy na merytorycznych przesłankach - wszystko z pomocą Bożą udało się wspaniale zrealizować. Sam Ks. Biskup powiedział, że czuł się bardzo swobodnie w przyjaznych jawornickich progach. To chyba największa radość dla osób pracujących nad przebiegiem uroczystości tego dnia. Wydarzenie już przeszło do historii, zapisano je na kartach kroniki szkoły i miejscowości Jawornik, jednakże wciąż żyje w sercach społeczności szkolnej. W końcu to wspaniałe święto podkreślające niebagatelny dorobek i przynoszące zaszczyt wszystkim, którzy są lub byli związani z tą placówką edukacyjną.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszemu ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu za przepiękną i ojcowską posługę słowa, Mszy i poświęceń. Wszystkim gościom, uczestnikom Uroczystości 100-lecia Szkoły w Jaworniku przesyłamy pozdrowienia, zapraszając na naszą stronę internetową; www.spjawornik.webd.pl.

Materiał otrzymany od Pani Grażyny Polewczak