Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie 2016-2017

7 listopada 2016 r. dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2016/2017.
W zakres zamówienia wchodzi:
a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności,
b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań), zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Zadanie nr 1 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Baryczka, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112202 R BARYCZKA - DOMARADZ,
b) Nr 112206 R BARYCZKA - ZALESIE,
c) Nr 112201 R BARYCZKA - ŻABIA,
d) Nr 112205 R BARYCZKA - KAMIENNA,
e) BARYCZKA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Piotr Dziadosz, 38-115 Połomia 681 A

2) Zadanie nr 2 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectw Baryczka - Połomia, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112203 R POŁOMIA - BARYCZKA,
b) Nr 112202 R BARYCZKA - MOCZARY,
c) Nr 112204 R BARYCZKA - SOŁONKA.
Wykonawca: Usługi Transportowo – Rolne, Waldemar Józefczyk, 38-115 Połomia 343

3) Zadanie nr 3 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectw Blizianka - Gwoźnica Dolna - Konieczkowa, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112215 R BLIZIANKA - WYGODA,
b) BLIZIANKA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne,
c) Nr 112218 R GWOŹNICA DOLNA - stara droga,
d) Nr 112217 R GWOŹNICA DOLNA - PASIEKI,
e) GWOŹNICA DOLNA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne,
f) Nr 112211 R KONIECZKOWA - RZYM.
Wykonawca: Usługi Rolnicze i Transportowe, Danuta Korzeniowska, Gwoźnica Dolna 155, 38-116 Gwoźnica Górna

4) Zadanie nr 4 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Gwoźnica Górna, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112215 R GWOŹNICA GÓRNA - PORĘBY,
b) Nr 112216 R GWOŹNICA GÓRNA - CZARNATÓWKI,
c) Nr 112217 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY LUTECKIE,
d) Nr 112219 R GWOŹNICA GÓRNA - GRANICA,
e) Nr 112220 R GWOŹNICA GÓRNA - WILCZE,
f) GWOŹNICA GÓRNA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa, Dorota Kozdraś, 38-116 Gwoźnica Górna 471

5) Zadanie nr 5 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectw Gwoźnica Górna - Konieczkowa, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112224 R GWOŹNICA GÓRNA - JAMNE,
b) Nr 112222 R GWOŹNICA GÓRNA - KĄTY GWOŹNICKIE,
c) Nr 112221 R KONIECZKOWA – KĄTY.
Wykonawca: Firma Handlowo- Usługowo – Transportowa, Kozdraś Tomasz, 38-116 Gwoźnica Górna 472

6) Zadanie nr 6 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Jawornik, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112212 R JAWORNIK - ORZYSZKA,
b) Nr 112214 R JAWORNIK - PODLAS - ŻYZNÓW,
c) Nr 112212 R JAWORNIK - GODOWA,
d) JAWORNIK - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: QUATRRO Andrzej Ciuba, 38-115 Połomia 485

7) Zadanie nr 7 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Konieczkowa, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112210 R KONIECZKOWA - SZKOŁA (stara droga),
b) Nr 112213 R KONIECZKOWA - RYBIA (dół i góra),
c) KONIECZKOWA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Usługi Budowlane i Transportowe, Dariusz Polewczak, Konieczkowa 89 C, 38-114 Niebylec

8) Zadanie nr 8 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Lutcza, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112225 R LUTCZA - ZATYLE,
b) Nr 112230 R LUTCZA - GRANICA,
c) Nr 112227 R LUTCZA - SZOPÓWKA,
d) Nr 112229 R LUTCZA - STRZAŁÓWKA,
e) Nr 112226 R LUTCZA - ŻYZNÓW,
f) Nr 112228 R LUTCZA - DEL. GRANICA,
g) LUTCZA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Pitera Stanisław, 38-112 Lutcza 742

9) Zadanie nr 9 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectw Małówka - Niebylec - Gwoździanka, obejmujące w szczególności drogi, parkingi i place gminne:
a) Nr 112208 R NIEBYLEC - JAWORNIK (K/CMENTARZA),
b) NIEBYLEC - RYNEK i PARKINGI,
c) NIEBYLEC - pozostałe drogi, parkingi i place gminne,
d) Nr 112207 R GWOŹDZIANKA - WIEŚ,
e) GWOŹDZIANKA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne,
f) MAŁÓWKA – drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Wojciech Sikora, 38-115 Połomia 493

10) Zadanie nr 10 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Połomia – obszar I, obejmujące w szczególności:
POŁOMIA - pozostałe drogi, parkingi i place gminne.
Wykonawca: Usługi Tartaczne, Zofia Dziadosz, 38-115 Połomia 674

11) Zadanie nr 11 – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie sołectwa Połomia – obszar II, obejmujące w szczególności drogę gminną:
Nr 112201 R POŁOMIA - GWOŹDZIANKA (GADEJÓWKA).
Wykonawca: Usługi Transportowe Ciągnikiem, Jan Rak, Zaborów 296, 38-100 Strzyżów

Szegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej - Zamówienia Publiczne - Zamówienia Publiczne 2016 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2016/2017