Odbiór odpadów w 2017 roku

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2017 roku odbierane będą przez firmę P.H.P.U.  ZAGRODA  Sp. z. o. o. ul.1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów.
Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z podziałem na miejscowości, tj:

  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Jawornik, Niebylec.
  • Zbiórka odpadów z terenu miejscowości: Blizianka, Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Konieczkowa, Lutcza.

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r. dostępny u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej Gminy.


Worki na odpady należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych miejscowościach (terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu).
Worki w Urzędzie Gminy w Niebylcu wydawane będą wyłącznie w piątki w godzinach pracy Urzędu, tj. od. 7.00 do 15.00.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. nie ulega zmianie i wynosi:

za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób,
  • 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Od 1 stycznia 2017 roku, obowiązują nowe kody kreskowe na worki na odpady komunalne. Stare kody kreskowe należy zniszczyć, a nowe należy odbierać u sołtysów poszczególnych sołectw.