Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, armatury łazienkowej, stolarki okiennej, itp.
Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

Termin odbioru

Miejscowość

14.06.2018 r. (czwartek)

Połomia

Baryczka

Małówka

Gwoździanka

Jawornik

Niebylec

15.06.2018 r. (piątek)

Blizianka

Gwoźnica Górna

Gwoźnica Dolna

Konieczkowa

Lutcza