Zaproszenie do do udziału w konferencji „Podkarpacie dla Biznesu”