Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Czytaj więcej: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Komunikat Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zbliża się ostateczny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.  / dnia 15 czerwca do godz. 2200- ej/ . Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

II nabór kandydatów do projektu ,,CZAS NA STAŻ!”

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA
OGŁASZA
II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!” 

Znajdź plan na siebie – skorzystaj z płatnych staży zawodowych
wymagane – zaangażowanie i dobre chęci

 Nabór rozpoczął się  30.05.2016 r. i trwać będzie do 10.06.2016 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. 

W ramach działań projektu każdy uczestnik otrzyma:

KOMUNIKAT o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.
Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie i Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie
ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub niepracujących w wieku 18-24, nieuczących się i nie szkolących oraz zamieszkujących teren województwa podkarpackiego
W ramach projektu uczestnikom oferujemy:
- bezpłatny kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym,
- kurs językowy,
- kurs komputerowy,
- kurs prawo jazdy kat. B,
- trzymiesięczny płatny staż zawodowy
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie w trakcie zajęć.
Ilość miejsc ograniczona !!!
Zapraszamy do biur OHP w Strzyżowie:
Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3 wejście od strony parkingu GS SCH Tel: 17 276 51 49
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8 IV piętro budynek MGOPS Tel. 17 276 55 95 Osoby do kontaktu: Bartosz Stec, Urszula Drogoń