Szkoła Podstawowa w Jaworniku

Szkoła Podstawowa w Jaworniku - Tel.017 277-30-25 Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Polewczak. Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 113 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli dyplomowanych oraz 2 stażystów. W Szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.