Przedszkole Samorządowe w Lutczy

Przedszkole Samorządowe w Lutczy zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół w Lutczy, dyrektorem jest pani mgr. Marta Pszonka

Placówka posiada 2 sale  (sala zabaw i sypialnio- jadalnia) wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy, zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W sali zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

Ogród przedszkolny  wyposażony jest w zabawki, piaskownicę, przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.
Przedszkole posiada zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.
Staramy się, aby nasze przedszkole było kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażamy  w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki.
Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.