Szkolenie - Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii

Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

Kto może się zakwalifikować do projektu ?
Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego

Krótko o szkoleniu:

Miejsce: Rzeszów
Czas trwania: 8 dni w godzinach  9.00 – 17.00

Zakres:
- 5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D
- 3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipiec 2019 (cześć dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpień 2019 (cześć dotycząca systemów fotowoltaicznych)

Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:
- materiały szkoleniowe,
- catering,
- opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne sa na stronie projektu:

https://on-eco.pl/projekty-unijne/#1557753896294-2f5768f6-3aa4

Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Urząd Gminy w Niebylcu informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego /powódź, deszcz nawalny/ istnieje możliwość składania przez rolników wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok.
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 07.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych informuje, że dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego na stronie internetowej PSSE Strzyżów (http://www.pssestrzyzow.pl/aktualnosci/ogolna/mieszkancy-powiatu-strzyzowskiego-uwaga-.htm) umieszczono informację o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń w siedzibie PSSE w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8.
Umieszczone też tam zostały informacje nt. oczyszczania i odkażania studni, postępowania z żywnością, dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku, zapobieganiu chorób zakaźnych, zapobieganiu tężcowi u zranionych osób, o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie przypomina o obowiązku gminy, zapewnienia mieszkańcom wody bezpiecznej dla zdrowia w przypadku pogorszenia się jakości wody lub wystąpienia przerw w dostawie wody.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju, obowiązujący od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Czytaj więcej: Stopień alarmowy BRAVO-CRP