Próba uruchomienia systemów alarmowych - komunikat Wojewody Podkarpackiego

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.
Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 18/II” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP). W  ramach  treningu w  dniach: 14 – 15 listopada 2018 r. między godz. 9.00 a 15.00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów  alarmowych na terenie województwa.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie skierowany do wybranych konsumentów wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągów zaopatrujących:
- Szkołę Podstawową w Konieczkowej,
- Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Dolnej,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Lutczy,
- Szkołę Podstawową w Jaworniku,
- Szkołę Podstawową w Baryczce,
że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W pobranych próbkach wody z ww wodociągów stwierdzono zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli (42 jtk.).
Informacja o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów zawarta została w sprawozdaniu z badań Laboratorium Środowiskowego w Pszczynie i wpłynęła do tut Stacji drogą elektroniczną w dniu 05.11.2018r.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie małych dzieci oraz dzieci i dorośli korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do
swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem

Załączniki:
Pobierz plik (psk_443-3-2018_18-11-05.pdf)Pełna treść komunikatów PPIS w Strzyżowie[załącznik pdf]

Komunikat ARiMR: obsługa zgłoszeń posiadaczy zwierząt przez Internet - Portal IRZplus

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):
• Zgłoszenie bydła do rejestru,
• Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju.

Czytaj więcej: Komunikat ARiMR: obsługa zgłoszeń posiadaczy zwierząt przez Internet - Portal IRZplus

Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” - komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że trwa XXIV edycja konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku, a przesłanie publikacji konkursowych wraz z załącznikiem do Biura Prewencji Centrali KRUS powinno nastąpić do 15 stycznia 2019 roku.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie oraz dostępnym na stronie internetowej Kasy.

Informacja dla podróżnych z Jawornika

Z dniem dzisiejszym (1 października 2018 r.) – dzięki zrozumieniu ze strony PKS Rzeszów – uruchomiliśmy linię autobusową Niebylec-Jawornik. Kursy autobusowe na tej linii umożliwią mieszkańcom Jawornika dojazd do Rzeszowa i z powrotem, stanowiąc zapełnienie pustki po rezygnacji z przewozów na tej linii przez poprzedniego przewoźnika.

W chwili obecnej będzie to trzy kursy – o godz. 6:45, 15:03 i 16:03, rozkład jazdy w załączeniu.

Uruchomione ostatnio kursy do Jawornika są przedłużonymi kursami z Rzeszowa do Niebylca (14:10 i 15:10).

Wójt Gminy
Zbigniew Korab

Rozkład jazdy linii Niebylec – Jawornik Pętla Nr 110

Czytaj więcej: Informacja dla podróżnych z Jawornika