Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zrn.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373 ze. zrn.}, zarządzam co następuje: ogłaszam konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017

Coroczne gminne uroczystości Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się od zbiórki strażaków oraz pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Niebylec. Liczny udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec związany jest z tradycyjnym obchodzeniem przez nich święta patronalnego strażaków św. Floriana przepadającego na 4 maja. Zebrani udali się do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca i ks. Pawła Smolenia – wikariusza. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dęta z Niebylca oraz mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana. Złożony został tam meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę. W dalszej części delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość została zakończona koncertem pieśni patriotycznej oraz występem mażoretek.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017

Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Baryczce, Szkoły Podstawowej w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej w Lutczy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze. zm.), Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów:
1)    Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
2)    Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
3)     Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4)    Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
5)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
6)    Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

Załącznik do zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r.