100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy

5 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy obchodziło swój uroczysty setny jubileusz. Podczas uroczystości towarzyszącemu jubileuszowi ta organizacja zrzeszająca Panie z Lutczy otrzymała pamiątkowy medal przyznawany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji jubileuszu 150 - lecia Kołek Rolniczych oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ręce przewodniczącej KGW w Lutczy delegacja samorządu gminnego (Zbigniew Korab-wójt gminy Niebylec, Danuta Lęczna- przewodnicząca Rady Gminy oraz Antoni Chuchla – sekretarz Urzędu Gminy) wręczyła okolicznościową grawerowaną tablicę. Ponadto zasłużone członkinie koła otrzymały dyplomy.

Czytaj więcej: 100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy

Zmiana statutów sołectw

Zmiana statutów nastąpi w części dotyczącej wyborów sołtysów wsi i wynika z dwóch przyczyn:

  1. dotychczasowe statuty, w sprawach nieuregulowanych zawierały odwołania do ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja ta została zastąpiona ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która weszła w życie od stycznia 2012 r., wskutek czego nie ma aktu prawnego, do którego odwoływały się statuty, w części dotyczącej wyborów,
  2. nowele do statutów są realizacją wniosków i postulatów zgłaszanych po pierwszych powszechnych wyborach sołtysów w 2011 r.

    Główne kierunki zmianZmiana statutów sołectw

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013

222 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się od przemarszu strażaków z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym dzień później, stąd obecność znacznej liczby druhów.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013