Aktualności z Gminy Niebylec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi w Baryczka oraz Jawornik

Na podstawie uchwały Nr XXV/165/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baryczka (t. j. Dz. Urz. Wojew. Podkarp. z 2014 r. poz. 2774) oraz uchwały Nr XXV/170/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jawornik (t. j. Dz. Urz. Wojew. Podkarp. z 2014 r. poz. 2779),, Wójt Gminy Niebylec informuje o zarejestrowanych kandydatach:

- na sołtysa wsi Baryczka
1) MAZUR Stanisław, lat 54, zam. w Baryczce,
2) SKOCZYLAS Jacek, lat 35, zam. w Baryczce,

- na sołtysa wsi Jawornik
1) LOCH Adam, lat 53, zam. w Jaworniku,
2) PARYS Adam, lat 65, zam. w Jaworniku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Jawornik