18 września 2008 roku odbyło się w Niebylcu uroczyste otwarcie hali widowiskowo – sportowej połączonej z założeniem publicznego gimnazjum. Na zaproszenie Pana Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba na uroczystość tą przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Kazimierz Ziobro, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Urszula Stec, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho

 

Spotkanie to rozpoczęła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebylcu Pani Lucyna Małek – Adamiak. Bardzo serdecznie powitała wszystkich gości. Następnie dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowały okolicznościową akademię, po czym głos zabrał Pan Wójt. Poświęcenia hali dokonał Proboszcz Parafii Niebylec ks. Dziekan Stanisław Stęchły. Słowa uznania wyrazili także Pan Wicemarszałek, Pani wizytator, Pan Starosta oraz Pan Sekretarz Powiatu. Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec Pani Danuta Lęcznar odczytała treść uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia gimnazjum publicznego w Niebylcu. Uchwała ta została podjęta przez Radę Gminy Niebylec w dniu 4 marca 2008 r. Podczas spotkania zostały także wręczone uroczyste nagrody dla wieloletnich nauczycieli wychowania fizycznego i inicjatorów sportowych wydarzeń. Otrzymali je Pan Władysław Rzeszutek oraz Pan Zbigniew Wolwowicz.

Hala Widowiskowo – Sportowa szybko zaczęła pełnić swoją funkcję. W tym samym dniu odbyło się w niej spotkanie informacyjne mieszkańców Gminy z projektantami Arcadis Profil oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S – 19. Natomiast w sobotę 20 września odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, zaś w niedzielę 21 września Turniej Piłki Siatkowej Kobiet oraz mecz piłki nożnej halowej Starostwo Powiatowe – Gmina Niebylec.