W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na Oczyszczalni Ścieków Niebylec, informujemy Państwa że przyjmowaniem ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z naszej Gminy świadczą niżej wymienione podmioty, które wywożą ścieki do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie:  1. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,  2. USŁUGI SPRZĘTOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.  Jednocześnie informujemy, że Kółko Rolnicze w Połomi ubiega się o uzyskanie zgody na zrzut Ścieków do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie. O terminie świadczenia usług wywozu szamba przez Kółko Rolnicze w Połomi powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na Oczyszczalni Ścieków Niebylec, informujemy Państwa że przyjmowaniem ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z naszej Gminy świadczą niżej wymienione podmioty, które wywożą ścieki do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie:

1. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,

2. USŁUGI SPRZĘTOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2750171, 607288013.

Jednocześnie informujemy, że Kółko Rolnicze w Połomi ubiega się
o uzyskanie zgody na zrzut Ścieków do Stacji Zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków w Strzyżowie. O terminie świadczenia usług wywozu szamba przez Kółko Rolnicze w Połomi powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.