Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 14 października 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku, to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałej rodziny. W obecnych trudnych latach dla małżeństw, przy dużej liczbie rozwodów i krótkim trwaniu związków małżeńskich, jubileusz 50 wspólnych lat jest czymś wyjątkowym.

 Na uroczystość przybyli przedstawiciela władz gminy: Zbigniew Korab- Wójt Gminy, Danuta Lęcznar- Przewodnicząca Rady Gminy, Antoni Chuchla –Sekretarz Gminy, Zofia Leszczak-Kierownik USC. Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego:

Irena i Edward Chciuk z Małówki

Janina i Eugeniusz Chudziak z Jawornika

Stanisława i Andrzej Ciepłak z Jawornika

Krystyna i Edward Cynar z Jawornika

Emilia i Jan Daszykowscy z Jawornika

Helena i Józef Gierlach z Jawornika

Krystyna i Wojciech Gorzynik z Jawornika

Krystyna i Józef Loch z Jawornika

Krystyna i Stanisław Pałys z Jawornika

Janina i Kazimierz Wojtaszek z Jawornika

Maria i Tadeusz Wnęk z Lutczy

Helena i Władysław Litwin z Połomi

Zofia i Franciszek Kozak z Gwoźnicy Górnej

Zofia i Stanisław Kozdraś z Gwoźnicy Górnej

Izabela i Józef Zarych z Gwoźnicy Górnej

 Kierownik USC przywitała pary i złożyła życzenia. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wójta Gminy – Pan Zbigniew Korab. Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Pan Wójt Gminy Zbigniew Korab dostojnym jubilatom życzył długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.W imieniu Rady Gminy w Niebylcu życzenia Jubilatom złożyła Pani Przewodnicząca Danuta Lęcznar. Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach Kapeli Ludowej „Jany”. Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami Kapeli „Jany”.

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.