Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."( Papież Jan Paweł II)

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:

Stefania i Jan Drążek z Baryczki

Stanisława i Tadeusz Bator z Blizianki

Maria i Bolesław Pilecki z Konieczkowej

Irena i Adam Witek z Baryczki

Zofia i Jan Jastrzębski z Lutczy

Z tej okazji w dniu 23 października 2012r w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, gdzie zostali przywitani przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego słowami „ mija 50 lat od chwili kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem, dozgonną miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, ze będziecie dzielić razem chwile dobre i złe,decydując się pójść razem przez życie wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością, budować wspólne życie na mocnym fundamencie miłości, przyjaźni i zaufaniu.Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim, zakładając rodzinę. Wszystkim obecnym Parom Małżeńskim złożyła z głębi serca życzenia. „Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.

Drodzy Jubilaci: „Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu,

i szczyptą soli, i tym co cieszy,

i tym co boli. Trwajcie razem,

gdy miłość w rozkwicie

i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie” Szczęść Wam Boże.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 50 lat Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wójt Gminy – Pana Zbigniew Korab. Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Pan Wójt Gminy Zbigniew Korab wyraził swój podziw i uznanie dla Jubilatów oraz życzył długich i pogodnych lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował zebranym tak długiego stażu małżeńskiego.

W imieniu Rady Gminy w Niebylcu życzenia Jubilatom złożyła Pani Przewodnicząca Danuta Lęcznar. Podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną lampką szampana, a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach Kapeli Ludowej „Jany”

Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami Kapeli „Jany”. Jubilatka złotych godów Pani Irena Witek w imieniu wszystkich Jubilatów podziękowała za zorganizowanie spotkania.

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt z naszym USC (tel. 017 2773080). W szczególności prosimy o informacje od tych par, które brały ślub poza Niebylcem, a obecnie zamieszkują na naszym terenie.