W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe, a więc wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, a także wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory te do dzisiaj budzą wiele emocji i namiętności, dlatego warto spojrzeć na nie z naszej, gminnej perspektywy. Z perspektywy osób, które je organizowały i przeprowadzały.

 Zauważyć należy, że obiektywnie rzecz ujmując były to wybory trudne dla wyborcy, ponieważ wybory do rad gmin i wybory wójtów znacząco różniły się od wyborów do rad powiatów i sejmików województw. O ile te pierwsze (do rad gmin i na wójtów) były wyborami większościowymi, w których głosowaliśmy na konkretne osoby, o tyle te drugie (wybory do rad powiatów i sejmików województw) były wyborami proporcjonalnym, w których głosowaliśmy przede wszystkim na listy, a nie na osoby. Oczywiście i w tych wyborach stawialiśmy znak x przy nazwisku kandydata, ale miał on inne znaczenie niż w wyborach większościowych. Po prostu inne były skutki tego głosowania.

W wyborach samorządowych w gminie Niebylec wzięło udział 4680 wyborców, co przy 8551 uprawnionych do głosowania stanowiło 54,7%. W wyborach do Rady Gminy Niebylec ogółem oddano 4515 głosów ważnych i 165 głosów nieważnych, co stanowi 3,5%. Wyniki tych wyborów przedstawione zostaną w poniższej tabeli

Nr okręgu wyborczego i jego granice

Nazwisko i imię kandydata

Liczba uzyskanych głosów

Udział procentowy

Wybrany radny

Nr 1 Niebylec, Blizianka

LASOTA Małgorzata

Elżbieta DASZYKOWSKA

Smela Józef

244

 

148

87

50,95%

 

30,89%

 18,16%

 

LASOTA Małgorzata

Nr 2 Gwoździanka, Małówka

LENART Stanisław

BIEDA Sławomir

BASZAK Agnieszka

STRZAŁA Marek

86

63

67

46

32,82%

24,05%

25,57%

17,56%

 

 

LENART Stanisław

 

Nr 3 Gwoźnica Górna

KOZA Witold

STANISŁAWCZYK Ewa

KOZIOŁ Dariusz

93

38

 

87

42,66%

17,43%

 

39,91%

 

KOZA Witold

Nr 4 Konieczkowa

Daszykowski Stanisław

GADAMSKA Ewa

RĄCZKA Dorota

201

 

32

74

65,47%

 

10,42%

24,11%

DASZYKOWSKI Stanisław

Nr 5 Konieczkowa

SMELA Grzegorz

ZARYCH Marzena

ROZBORSKI Robert

245

14

65

75,62%

4,32%

20,06%

 

SMELA Grzegorz

Nr 6 Gwoźnica Górna

KUDŁA Piotr

KOZA Krzysztof

117

167

41,20%

58,80%

KOZA Krzysztof

Nr 7 Gwoźnica Górna

KOZDRAŚ Piotr

KOZDRAŚ Krzysztof

156

97

61,66%

38,34%

KOZDRAŚ Piotr

Nr 8 Jawornik

BŁĄDZIŃSKI Jan

HAMUŁKA Michał

PARYS Adam

MAGIERA Mariusz

185

34

57

44

57,81%

10,63%

17,81%

13,75%

BŁĄDZIŃSKI Jan

Nr 9 Jawornik

PILCH Zofia

WOJTASZEK Jan

TROJANOWSKI Eryk

LUTAK Leszek

SZEWCZYK Bogdan

93

48

51

 

14

25

40,26%

20,78%

22,08%

 

6,06%

10,82%

 

 

PILCH Zofia

Nr 10 Baryczka

SZPOND Robert

PIWKO Grzegorz

221

265

45,47%

54,53%

PIWKO Grzegorz

Nr 11 Połomia

LĘCZNAR Danuta

LASOTA Bożena

243

50

82,94%

17,06%

LĘCZNAR Danuta

Nr 12 Połomia

BASAMON Antoni

WOLSKA Grażyna

MUSIAŁ Stanisław

157

79

65

52,16%

26,25%

21,59%

 

BASAMON Antoni

Nr 13 Lutcza

CYNAR Maria

KIDAŁA Jan

130

72

64,36%

35,64%

 

CYNAR Maria

Nr 14 Lutcza

LECH Eugeniusz

PRZYBYŁOWICZ Krystyna

110

84

56,70%

43,30%

 

LECH Eugeniusz

Nr 15 Lutcza

TUROŃ Leszek

GURGACZ Krzysztof

KURCOŃ Celina

216

52

 

93

59,83%

14,40%

 

25,77%

 

TUROŃ Leszek

 W wyborach wójta także oddano 4680 głosów, w tym 63 głosy nieważne, co stanowiło 1,34%. Wyniki tych wyborów przedstawia poniższa tabela

Kandydaci

Liczba uzyskanych głosów ogółem

Udział procentowy

Wybrany wójt

CIEPIELOWSKI Antoni

1409

30,52%

 

 

KORAB Zbigniew

KORAB Zbigniew

2365

51,22%

STRZAŁA marek Jerzy

 

843

 

18,26%

 W wyborach do powiatu strzyżowskiego konkurowali kandydaci z trzech komitetów wyborczych umieszczeni na trzech listach: Nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe, Nr 3 – Prawo i Sprawiedliwość oraz Nr 19 – Gospodarni i Samorządni. Z powyższych list wybrano trzech radnych:

  1. Józefa DZINDZIO z listy PSL z liczbą głosów 629

  2. Marię CHUCHLA z listy Prawo i Sprawiedliwość, z liczba głosów 623

  3. Tadeusza GRUBĘ z listy Gospodarni i Samorządni, z liczba głosów 369

W wyborach tych zanotowano największą liczbę głosów nieważnych, bo aż 17,86% (w Niebylcu 17,44%, w Bliziance 28,06%, w Gwoździance 14,28%, w Konieczkowej 17,27%, w Gwoźnicy Dolnej 19,29%, w Gwoźnicy Górnej 13,74%, w Lutczy 18,98%, w Jaworniku 17,02%, w Połomi 14,89%, w Baryczce 21,65% i w Małówce 17,86%). Rodzi się pytanie, co było tego przyczyną? Odpowiedzi na nie jest wiele. Zapewne brak stosownej informacji, częściowo brak umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale także fakt, że wybory do powiatów i sejmików były głosowaniem trudniejszym. Na pewno nie było to fałszowanie wyników wyborów, ponieważ komisje odzwierciedlały układ poszczególnych komitetów biorących udział w wyborach, a niezwłocznie po podliczeniu głosów wyniki głosowania w poszczególnych obwodach podawane były do wiadomości wyborców. Duża liczba głosów nieważnych jest problemem na dłuższą rozmowę i moim zdaniem jest to problem głównie edukacyjny.

 Antoni Chuchla