Nowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Ukazał się kolejny, IV tom „Rocznika Niebyleckiego” przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Najnowsza publikacja pt. „ Rocznik Niebylecki 2016/2017” jak zwykle odkrywa wiele nieznanych faktów dotyczących Ziemi Niebyleckiej jak i związanych z nią osób. Rocznik można nabyć w cenie 30 zł w Urzędzie Gminy w Niebylcu.

Spis treściNowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następujące oferty na realizację zadań:

1) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez wydanie publikacji poświęconej kulturze lub historii obszaru gminy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu: Wydanie „Przewodnika po parafii pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu” - 3 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej:    Wydanie publikacji śpiewnika pt. „Hej kapela” -    2 500 zł,

2) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez propagowanie potraw lokalnych i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy:
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu - Propagowanie potraw lokalnych zwyczajów i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznej gminy poprzez uczestnictwo w organizacji następujących wydarzeń. Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) oraz na podstawie Uchwały nr XXV/107/2016 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od dnia 10.04.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. (zmiana zarządzenia) zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) - format pdf

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) - format doc

Złote Gody 2016

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. ( Papież Jan Paweł II)
Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po
50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących brylantowe i złote gody małżeńskie odbyło się 12 października 2016r w Domu Kultury w Niebylcu.

Czytaj więcej: Złote Gody 2016

Promocja książki "Pamiętnik. Nasz ród, moja rodzina i moje przy niej losy" Andrzeja Urbana z Lutczy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Wójt Gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zapraszają na promocję książki "Pamiętnik. Nasz ród, moja rodzina i moje przy niej losy" Andrzeja Urbana z Lutczy pod redakcją Antoniego Chuchli i Kazimierza Ożoga. Promocja odbędzie się 7 września 2016 r. o godz. 17:00 w Domu Strażaka w Lutczy.