Szkolenie - Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii

Ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV

Kto może się zakwalifikować do projektu ?
Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego

Krótko o szkoleniu:

Miejsce: Rzeszów
Czas trwania: 8 dni w godzinach  9.00 – 17.00

Zakres:
- 5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D
- 3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipiec 2019 (cześć dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpień 2019 (cześć dotycząca systemów fotowoltaicznych)

Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:
- materiały szkoleniowe,
- catering,
- opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne sa na stronie projektu:

https://on-eco.pl/projekty-unijne/#1557753896294-2f5768f6-3aa4