Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/3 o pow. 0,12 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00002988/4), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/4 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec,

- oznaczonej nr ewid.  nr 2213/5 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej własność Gminy Niebylec.
 
Szczegółowe informacje w załącznikach