1. Sławomir Szczepan - Przewodniczący
  2. Grzegorz Piwko - członek
  3. Zofia Pilch - członek