Poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 70-lecie OSP Konieczkowa