Wysokie miejsce Gminy Niebylec w wojewódzkim rankingu gmin

4 grudnia 2019 r. w Gazecie Codziennej „NOWINY” ukazał się ranking Gmin Podkarpacia przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Ranking obrazuje osiągniecia samorządów według  danych na koniec 2018 r. Do ustalenia klasyfikacji gmin zastosowano następujące wskaźniki: dochody własne, wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na administrację publiczną, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, budżety środków europejskich wszystkie na jednego mieszkańca, zadłużenie gmin na dochód ogółem, przyrost naturalny na 1 tysiąc mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tysięcy mieszkańców.
W opublikowanym rankingu Gmina Niebylec zajęła wysokie 36 miejsce, na 156 samorządów gminnych Województwa Podkarpackiego. Pozostałe gminy Powiatu Strzyżowskiego uplasowały się na następujących lokatach: Gmina Czudec 53., Gmina Strzyżów 85., Gmina Frysztak 108., Gmina Wiśniowa 146.

W Gminie Niebylec dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 991,50 zł. Wydatki majątkowe inwestycyjne to 767 zł. Wydatki na administrację publiczną stanowią 313,9 zł. Budżety środków europejskich to 496,3 zł. Na terenie Gminy zarejestrowane w rejestrze REGON jest 563 podmioty gospodarcze. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi ogółem 62,7%. Mamy natomiast minusowe saldo migracji na 1 tysiąc mieszkańców -1,14. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca wynoszą 45,9 zł. Przyrost naturalny na 1 tysiąc mieszkańców to 2,67. Jako jedna z 5 gmin na Podkarpaciu na koniec 2018 r. Gmina Niebylec nie była zadłużenia.
Ranking eksponuje jednostki, które w konkretnym roku wykazały wysoki poziom społeczny i gospodarczy. Te same wskaźniki stosowane są co roku, dlatego ma on też charakter porównawczy i naukowy.