Święto Narodowe Trzeciego Maja 2012

Tradycyjnie w gminie Niebylec rokrocznie obchodzi się rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączoną z przypadającym w kalendarzu dzień później świętem patronalnym strażaków. Tak jak każdego roku uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec, pocztów sztandarowych szkół oraz orkiestry dętej spod budynku Urzędu Gminy w Niebylcu do kościoła pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2012

Noworoczne spotkanie opłatkowe - 2012

Wraz z rozpoczęciem nowego 2011 roku w budynku GOK w Niebylcu zorganizowane zostało noworoczne spotkanie opłatkowe, na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i organizacji samorządowych powiatowych, gminnych oraz przedsiębiorcy. Spotkanie miało przede wszystkim uroczysty świąteczny charakter, ale było również okazją do nawiązania współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnym biznesem.

Czytaj więcej: Noworoczne spotkanie opłatkowe - 2012

Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP

29 grudnia 2011 tradycyjnie zorganizowane zostało spotkanie prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Niebylcu. Spotkanie odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy i celem jego było podsumowanie mijającego roku oraz omówienie planów funkcjonowania OSP na rok przyszły. Z uwagi na termin spotkania miało ono charakter również uroczysty i było okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń.

Czytaj więcej: Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP

Sesja Rady Gminy Niebylec na zakończenie roku

W dniu 28 grudnia 2011 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się ostatnia w mijającym roku sesja Rady Gminy Niebylec. Udział w niej wzięli radni, sołtysi wsi, wójt gminy Zbigniew Korab, sekretarz Antoni Chuchla, skarbnik Edward Wolanin oraz ks prałat Stanisław Stęchły proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Na program sesji złożyły się podsumowania prac poszczególnych stałych komisji rady gminy oraz przyjęcie planu pracy na rok przyszły.

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Niebylec na zakończenie roku