INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 26 sierpnia 2019 r. - skład, siedziba oraz dyżury OKW w Rzeszowie

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684  i  1504)  Okręgowa  Komisja  Wyborcza  w  Rzeszowie  podaje  do  wiadomości  publicznej  informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:
Pełna informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w załączniku INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 26 sierpnia 2019 r.