Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

1.
Podaje  się  wykaz miejsc przeznaczonych na publikowanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych przez wszystkie komitety wyborcze:
1) Niebylec – tablice ogłoszeń w rynku i przystankach autobusowych,
2) Blizianka – ogólnodostępna tablica ogłoszeń obok kościoła,
3) Gwoździanka – ogólnodostępna tablica ogłoszeń obok kościoła,
4) Konieczkowa – ogólnodostępne tablice na przystankach autobusowych,
5) Gwoźnica Dolna – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
6) Gwoźnica Górna – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
7) Lutcza – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
8) Jawornik – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
9) Połomia – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
10) Baryczka – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
11) Małówka – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych.

2.
Traci moc zarządzenie 98/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Korab

Pełna treść- Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych