INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniach kandydatów do OKW

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 4,
- Nr 7, w liczbie 8,
- Nr 8, w liczbie 5,
- Nr 9, w liczbie 4,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

§ 3.

W dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 1.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Pełna treść: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020 r.o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniach kandydatów do OKW

PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

Nabór do obwodowych komisji wyborczych

Informuję, że w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 r., przyjmowane są nowe zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych. Nowe zgłoszenia kandydatów do komisji pochodzić mogą od:
l) komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP, utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.,
2) komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., które złożyły w PKW zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień28 czerwca 2020 r. Zgłoszenia dokonane przez te komitety dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. zachowują ważność,
3) wyborców, jako uzupełnienie składu komisji.
Zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Niebylec można dokonać w Urzędzie Gminy Niebylec do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (2020-06-10_nabor_wybory.pdf)Nabór do komisji wyborczych[pdf]
Pobierz plik (1591715417_powolanie-obwodowych_080620.pdf)UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ[UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 ]
Pobierz plik (1591692752_zalacznik-do-uchwaly_080620.pdf)Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji[WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.]