Plan sytuacyjny przebiegu wariantów trasy na terenie gminy Niebylec

Przedstawiamy Plan sytuacyjny przebiegu wariantów trasy na terenie gminy Niebylec opracowane przez Konsorcjum Firm reprezentowanych przez Lidera - Arcadis Profil Sp. z.o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wykonawcę projektu pn.: Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa), w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Rzeszowie.

Wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów trasy można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres : Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, przesłać faxem na nr (022) 203-20-05 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w Urzędach Gmin oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów.

Linki do śćiągnięcia plików zawierających plany (wszystkie pliki w formacie pdf):

Dla ułatwienia przedstawiamy wzór oświadczenia o wyborze wariantu drogi ekspresowej S-19 przez Gminę Niebylec. Przedstawiamy również tekst uchwały Rady Gminy Niebylec w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez Gminę Niebylec.

Wzór oświadczenia o wyborze wariantu drogi ekspresowej S-19 przez Gminę Niebylec Tekst uchwały Rady Gminy Niebylec w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez Gminę Niebylec