Wybory

Wyniki wyborów na sołtysów z 1 marca 2015 r.

1 marca 2015 roku w sołectwach Baryczka, Gwoźnica Dolna, Jawornik, Konieczkowa oraz Połomia. W sołectwach tych zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na sołtysa wsi. Głosowanie we wszystkich wymienionych miejscowościach rozpoczęło się 1 marca o godz. 8:00 i trwało bez przerwy do 18:00. W wyniku głosowania na sołtysów wsi wybrani większością głosów zostali:

- w sołectwie Baryczka - Stanisław Mazur,

- w sołectwie Gwoźnica Dolna – Witold Koza,

- w sołectwie Jawornik – Adam Loch,

- w sołectwie Konieczkowa - Tadeusz Stanisławczyk,

- w sołectwie Połomia – Antoni Basamon.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów na sołtysów z 1 marca 2015 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Niebylec z dnia 18 lutego 2015 r. o obwodach głosowania powołanych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), statutów sołectw: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec i Połomia oraz zarządzenia Nr 1 Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 stycznia 2015 r.  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec, podaję do wiadomości wyborców informację o obwodach głosowania powołanych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

Czytaj więcej: INFORMACJA Wójta Gminy Niebylec z dnia 18 lutego 2015 r. o obwodach głosowania powołanych dla...

Wezwanie do zgłoszenia kandydata - dodatkowy termin do zagłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka

OGŁOSZENIE

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. od 5 do 30 stycznia 2015 r., na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Niebylec z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

 wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 4 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 3.

 

 WÓJT GMINY NIEBYLEC

 Zbigniew KORAB

Czytaj więcej: Wezwanie do zgłoszenia kandydata - dodatkowy termin do zagłoszenia kandydata lub kandydatów na...

Wybory sołtysów

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. będą to wybory bezpośrednie, wobec czego niezbędne będzie wykonanie określonych czynności wyborczych, tak aby możliwym było przeprowadzenie tych wyborów w niedzielę 1 marca 2015 r.

Czytaj więcej: Wybory sołtysów