1. Koza Witold Przewodniczący Rady Gminy
 2. Kozdraś Piotr Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Drążek Wojciech Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Ciepielowski Antoni
 5. Czurczak Stefan
 6. Kata Michał
 7. Klimek Eugeniusz
 8. Loch Adam
 9. Pietrasz Adam
 10. Pilch Tomasz
 11. Pilecki Tomasz
 12. Piwowar Bartłomiej
 13. Smela Grzegorz
 14. Smela Sławomir
 15. Wyżykowska Małgorzata