Napis  Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa Tworzymy rozwiązania dla Ciebie na tle drogi z jadącym autobusem

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niebylec

Od 1 stycznia 2023 r. Gmina Niebylec stała się członkiem Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. W chwili obecnej Związek ten zrzesza 18 gmin na terenie których zapewnia funkcjonowanie pasażerskiej komunikacji zbiorowej.

Na zorganizowanej do naszej gminy linii 108 kursuje nowy, komfortowy tabor. Kursy autobusów dostosowane są do potrzeb naszych mieszkańców, zarówno młodzieży, która dojeżdża na zajęcia szkolne w Rzeszowie, jak i osób pracujących w Rzeszowie i jego okolicach. Systematycznie rozwijana jest siatka połączeń pasażerskich, tak aby dostosować ją do potrzeb osób korzystających z komunikacji zbiorowej. I tak od 1 stycznia 2024 r. zostaną uruchomione dodatkowe kursy w dni robocze:

  • Rzeszów-Gwoźnica Górna o godz. 05:55, 23:15
  • Gwoźnica Górna – Rzeszów o godz. 04:35, 20:35
  • Rzeszów – Jawornik o godz. 07:15 S, 14:30, 15:15 S, 17:15 S
  • Jawornik– Rzeszów o godz. 05:28 , 07:10, 08:20 S, 16:15 S

(S - kursy wykonywane w dni nauki szkolnej)

Ponadto nasi mieszkańcy mogą korzystać z szeregu ulg. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ich korzystania. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

Katalog biletów ogólnodostępnych oraz ulg biletowych (zgpks.rzeszow.pl)

Uprawnienia do ulg:

pdfUPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ORAZ WYSOKOŚĆ STOSOWANYCH ULG obowiązujących od 1 luty 2023 r. w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”