Wybory sołtysów wsi 2019

Wyniki z wyborów sołtysa wsi Baryczka i Jawornik

3 marca 2019 r. odbyły się wybory sołtysa wsi Baryczka oraz Jawornik. Głosowania rozpoczęte zostały o godz. 9:00 i trwały bez przerwy do godz. 18:00 w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych – Szkole Podstawowej w Baryczce oraz Szkole Podstawowej w Jaworniku. Zarejestrowani kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

- na sołtysa wsi Baryczka

  • MAZUR Stanisław – 202 głosy,
  • SKOCZYLAS Jacek – 65 głosów,

- na sołtysa wsi Jawornik:

  • LOCH Adam – 184 głosy,
  • PARYS Adam – 131 głosów,

Sołtysem wsi Baryczka został wybrany Stanisław Mazur, a sołtysem wsi Jawornik Adam Loch.

Czytaj więcej: Wyniki z wyborów sołtysa wsi Baryczka i Jawornik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi w Baryczka oraz Jawornik

Na podstawie uchwały Nr XXV/165/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baryczka (t. j. Dz. Urz. Wojew. Podkarp. z 2014 r. poz. 2774) oraz uchwały Nr XXV/170/08 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jawornik (t. j. Dz. Urz. Wojew. Podkarp. z 2014 r. poz. 2779),, Wójt Gminy Niebylec informuje o zarejestrowanych kandydatach:

- na sołtysa wsi Baryczka
1) MAZUR Stanisław, lat 54, zam. w Baryczce,
2) SKOCZYLAS Jacek, lat 35, zam. w Baryczce,

- na sołtysa wsi Jawornik
1) LOCH Adam, lat 53, zam. w Jaworniku,
2) PARYS Adam, lat 65, zam. w Jaworniku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 8 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Jawornik

Ogłoszenie do mieszkańców Małówki

W związku z niezgłoszeniem kandydata na sołtysa wsi Małówka w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2019 r., na podstawie zarządzenia nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Niebylec

wzywam mieszkańców wsi Małówka

do zgłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka w dodatkowym terminie, tj. do dnia 6 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Niebylec, pokój nr 8 lub 9.

WÓJT GMINY NIEBYLEC
Zbigniew KORAB

Zarządzenie Wójta Gminy Niebylec w sprawie wyborów sołtysów wsi

Wójt Gminy Niebylec postanawia zarządzić wybory sołtysów wsi: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec i Połomia na 3 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec

Obwieszczenie o wyborach sołtysów wsi 2019

Zgłoszenie kandydata na sołtysa

ZGODA NA KANDYDOWANIE

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ