Plakat konkursowy

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i świetlic pozaszkolnych z województwa podkarpackiego do udziały w konkursie plastycznym pt."Kultura i tradycja w moim narodzie". Prace konkursowe należy przesłać do 19 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje:

Regulamin konkursu

Materiał edukacyjny