Skan pisma o treści: INFORMACJA Przypominamy o obowiązku wzięcia udziału w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021r. Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną. Termin upływa 30 września. W związku z powyższym Wójt Gminy Niebylec - Gminny Komisarz Spisowy w Niebylcu informuję, że w dniach: - 6 września br. (poniedziałek) od godz. 13:00-16:00 w budynku Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Górnej, - 7 września br. (wtorek) od godz. 8:00-12:00 w budynku Domu Strażaka w Lutczy, - 9 września br. (czwartek) od godz. 8:00-10:00 w budynku Domu Strażaka w Połomi, - 10 września br. (piątek) od godz. 8:00-12:00 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu zostanie uruchomiony Gminny Punkt Spisowy, w którym pracownicy Urzędu Gminy będą pomagali w wypełnianiu ankiet spisowych. Do wypełnienia formularza spisowego niezbędne jest podanie numeru PESEL wszystkich domowników. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości wypełniana ankiet spisowych.