Dofinansowano ze środków budżetu państwa - Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 517, 512, 409/1, 410/1 w miejscowości Jawornik w km 0+210 – 0+672

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 100 849,39 zł

Kwota dofinansowania: 66 500,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 462 m i szerokości 2,6 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Niebylec w czerwcu 2020 r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 09.12.2020 r. do 18.12.2020 r.