Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego. Porady prawne udzielane są w ramach punktu stałego w Strzyżowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00. W ramach tzw. punktów mobilnych porady udzielane są w wybrane dni tygodnia w Niebylcu, Strzyżowie, Wiśniowej, Czudcu. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

Infografika z punktami i terminami udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o nastepującej treści:  Punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej: 38-100 Strzyżów ul. Parkowa 7, pok.107 (budynek Poczty Polskiej), radcowie prawni i adwokaci z porozumień z ORA i OiRP, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00. Kontakt: nieodplatna.pomocprawna@strzyzowski.pl tel. 699 671 599 Punkty mobilne (nieodpłatna pomoc prawna/ nieodpłatne poradnictwo obywalelskie/ nieodpłatna mediacja) prowadzone przez „PASIEKA” Fundacja Rozwoju i Wsparcia: Niebylec (budynek GOPS) poniedziałek godziny 7.30-.11.30, Wiśniowa (budek Urzędu Gminy) wtorek godziny 7.30-11.30, Czudec (budynek Biblioteki Gminnej) środa godziny 7.30-11.30,  Frysztak (budynek Urzędu Gminy) czwartek godziny 7.30-11.30, Strzyżów (budynek Urzędu Miejskiego) czwartek godziny 7.30-11.30. Kontakt: aleksandrabrzyska331@gmail.com tel. 793 112 805

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/