Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu w związku z realizacją zadania w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 przekazał w dniu 17 stycznia 2022 r.:
1. zestawienie z realizacji Programu – załącznik nr 4
2. sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 5

Zgodnie z umową nr S-V.86/2021/AOON wykorzystano na realizację zadania 31 052,60 zł oraz dokonano zwrotu dotacji w wysokości 11 818 zł., w tym na realizację zadania 11 775,40 zł., a na obsługę Programu 42,60 zł.

W ramach Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej od maja 2021 r. przyznano 5 osobom w tym 1 dziecku. W związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji Programu od lipca 2021 zwiększono ilość usług dla dziecka na 30h. Następnie od października 2021 przyznano powyższe usługi dla 2 kolejnych osób w ilości 20h miesięcznie. Łącznie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej skorzystało 7 osób.

Złożone zestawienie i sprawozdanie z realizacji ww. programu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 25.01.2022 r.

 

Alicja Dopart
Dyrektor GOPS