Widok zestawy do transportu nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

  1. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, NIP 8191000959, tel. 17 2773705,
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3, NIP 8190002146, tel. 17 2761 103 wew. 44,
  3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa, NIP 1180042784,
  4. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, NIP 8191500739, tel. 696703967,