2024 05 ekoprojekt przeworsk logoGmina Niebylec informuje, że w ślad za zawartą z Wykonawcą – „EKO-PROJEKT Przeworsk” Sp. z o. o. umową, rozpoczęte zostały prace dotyczące zaprojektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia. Zakres prac projektowych dotyczy skanalizowania części ww. miejscowości, w tym podstawową zabudowę położoną w dolinie potoku Gwoźnica i doprowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków w Połomi. Łączna docelowa długość projektowanej sieci wyniesie ponad 50 km, a kompletna dokumentacja projektowa ma powstać w niespełna 2 lata, tj. do marca 2026 r.

W miesiącu maju, przez upoważnionych pracowników Wykonawcy, rozpoczęte zostały w terenie prace związane z ustaleniem docelowego przebiegu projektowanej sieci kanalizacji. Dlatego też uprzedzamy mieszkańców z terenów objętych pracami o możliwym, a nawet koniecznym kontakcie ze strony projektantów celem uzgodnienia z Państwem proponowanego przebiegu sieci, jak i przyłączy do Państwa nieruchomości. Jednocześnie prosimy o przychylność i jak największą współpracę z projektantami dla zapewnienia sprawnego procesu projektowego, a tym samym powodzenia całego przedsięwzięcia.