W dniu 23 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu odbył się koncert dla uczczenia 42. rocznicy śmierci ks. prałata Teofila Górnickiego, pierwszego kapłana pochodzącego z Niebylca, święconego w maju 1917 r., muzyka, historyka, ostatniego kapelana św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, prefekta gimnazjum i liceum w Gorlicach.

Na uroczystość, której organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu złożyła się Msza św. z oprawą muzyczną ks. Teofila Górnickiego oraz koncert w wykonaniu Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana z Siedlec, pod dyrekcją ks. prof. Michała Romana Szulika. Ks. Teofil Górnicki, obok wielu zalet był także kompozytorem, a w roku 1966 skomponował Mszę św. Echo wieków, którą napisał dla uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce i II Soboru Watykańskiego.

Msze świętą celebrowali księża rodacy z Niebylca, na czele z ks. prałatem Janem Młynarczykiem, który wygłosił także kazanie, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, rodzina Księdza Prałata oraz wierni z Niebylca i okolic. Po Mszy św. odbył się koncert wspomnianego już chóru z Siedlec, który wystąpił z własnym repertuarem. Jest to chór bardzo zacny, ze 100 letnią tradycją, koncertujący w kraju i za granicą. Dyrygentem chóru jest ks. prof. Michał Roman Szulik, kompozytor, wykładowca akademicki, członek Episkopatu Polski ds. Muzyki Liturgicznej.

Odbywająca się uroczystość pozwoliła na przybliżenie sylwetki ks. prałata Teofila Górnickiego, jego osiągnięć i pracy na rzecz parafii i Niebylca. Ksiądz Prałat był bowiem wielkim miłośnikiem stron rodzinnych, jego zamiarem było napisanie monografii Niebylca i w tym celu zebrał wiele materiałów źródłowych. Dlatego może być wzorem postaw patriotycznych, pracowitości i miłości stron ojczystych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizacje uroczystości, składamy serdeczne podziękowania. Dziękuję całemu zarządowi Towarzystwa, Wójtowi Zbigniewowi Korabowi oraz proboszczowi z Niebylca ks. Czesławowi Gorajowi. Dziękuję także wszystkim uczestnikom uroczystości, mieszkańcom Niebylca i okolic oraz chórowi z Siedlec, który uświetnił tę tak ważną dla nas wszystkich uroczystość.

Antoni Chuchla
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Zdjęcia z koncertu: http://towarzystwo.niebylec.pl/index.php/galeria/category/36-uroczystosc-42-rocznicy-smierci-ksiedza-pralata-teofila-gornickiego