Dnia 8 września 2018 roku odbyła się w Lutczy ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona osobie adw. dra Stanisława Szurleja urodzonego w 1878 r. w Lutczy, zmarłego w roku 1965 w Londynie. Stanisław Szurlej był bardzo znanym w okresie II Rzeczpospolitej adwokatem, obrońcą we wszystkich głośnych ówcześnie procesach politycznych. Był m.in. obrońcą Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa w procesie brzeskim, Michała Żymierskiego, był także pełnomocnikiem rodziny zamordowanego w 1931 r. ówczesnego ministra Tadeusz Hołówki. Zasłynął pięknem głoszonych mów obrończych i dlatego nazywany był „Złotoustym”. Posiadał od 1918 r. kancelarię adwokacka we Lwowie, a od 1923 r. w Warszawie i był wychowawcą wielu pokoleń adwokatów Polskich. W czasie II wojny światowej – w stopniu pułkownika – zakończył swój udział w kampanii wrześniowej, a na emigracji został Szefem Sądownictwa Wojskowego oraz Naczelnym Prokuratorem Wojskowym w Rządzie RP na Uchodźstwie. Był także jednym ze współtwórców Instytutu gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.

Okazją do zorganizowania konferencji były mające miejsce w roku bieżącym ważne wydarzenia – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecie Polskiej Adwokatury oraz 140. rocznica urodzin znanego polskiego adwokata, Stanisława Szurleja. Dodatkowym celem konferencji była popularyzacja wiedzy o naszym słynnym rodaku. Chcieliśmy bowiem naszym gościom, uczestnikom konferencji pochwalić się, że adw. Stanisław Szurlej był jednym z nas, natomiast współmieszkańcom chcieliśmy uświadomić, jak wielką i ważną osobą był dla Polski. W założeniu konferencja miała sprawić, że wiedza o Stanisławie Szurleju na trwałe zapisze się w naszej pamięci zbiorowej. Patronat nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, której Stanisław Szurlej był członkiem oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie.