W dniu 25 marca br. miały miejsce obrady V sesji Rady Gminy Niebylec. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar. Wzięli w niej udział radni, sołtysi wsi, Wójt Gminy Zbigniew Korab, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Powiatowi Maria Chuchla, Zofia Dzika i Józef Dzindzio, a także zaproszeni goście w osobach: Sławomira Cynkara Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Rędziniaka p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Andrzeja Wędrychowicz Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, Wiesława Fijałkowskiego kierownika Posterunku Policji w Niebylcu.

Sławomir Cynkar przybliżył problematykę realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniego - projektu Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Program dotyczy 5 województw. Jest to sieć o zasięgu całego województwa, gdzie planuje się do wybudowania ponad 2000 km światłowodu i wyposażenie ponad 200 węzłów dystrybucyjnych. Na terenie gminy Niebylec rozmieszczone ma być 3 węzły dystrybucyjne, które będą miały za zadanie zapewnienie wytworzenia możliwości do tego, aby potencjalni operatorzy ostatniej mili mogli wpiąć się w węzeł dystrybucyjny i świadczyć usługi dostępu do internetu szerokopasmowego. Rozmieszczenie tych węzłów planowane jest w miejscowości Połomia, Jawornik i Gwoźnica Górna. Realizacja projektu przewidywana jest w 2015 r. Wartość projektu dla Województwa Podkarpackiego to 297 000 zł. Szerszych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/si

Kolejnym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej gminy. Głos w tej sprawie zabrał Piotr Rędziniak p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowice. W roku 2010 r. w powiecie strzyżowskim odnotowano 2028 zdarzeń, w tym 100 pożarów, 1913 miejscowych zagrożeń i 15 alarmów fałszywych. Liczba ta jest o blisko 300 % większa w porównaniu do roku ubiegłego. Na terenie Gminy Niebylec łącznie było to 239 zdarzeń. Podkreślił, iż głównym czynnikiem powodującym te zdarzenia była powódź oraz osuwiska ziemi, które nadal są czynne i mogą w dalszym ciągu zagrażać bezpieczeństwu. Dodał również, że współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną o Ochotniczą Strażą Pożarną przebiegała wzorowo. Poinformował, iż w najbliższym czasie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego zostaną włączone jednostki OSP z Konieczkowej oraz Połomi.

Następnie informację na temat działalności Policji złożył Andrzej Wędrychowicz Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie oraz Wiesław Fijałkowski kierownik Posterunku Policji w Niebylcu. Mówił, iż gmina Niebylec w roku 2010 osiągnęła wskaźniki na poziomie bardzo dobrym. Na terenie gminy zaistniało 76 przestępstw, było to o blisko 30 zdarzeń mniej w porównaniu do roku 2009. Liczba wypadków samochodowych utrzymuje się na takim samym poziomie. Najwięcej miało miejsce w miejscowości Połomia, Lutcza i Jawornik. W 2010 r, zostało ujawnione 454 wykroczenia z czego do Sądu Rejonowego skierowano 43 wnioski o ukaranie.

Podczas posiedzenia Wójt Gminy Zbigniew Korab podziękował byłym sołtysom wsi za ich wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej. Podkreślił, iż byli oni liderami tych społeczności. Okolicznościowe adresy otrzymali: Adam Parys, Krzysztof Kozdraś i Serwacy Stanisławczyk.

M. Godek