W dniu 11 marca br. odbyła się sesja Rady Gminy Niebylec. Jednym z głównych tematów posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Niebylec. Swoje sprawozdania przedstawili bryg. Bogusław Broda Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz podinsp. Robert Makowiec Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie.

 

Głos zabrał również asp. Wiesław Fijałkowski Kierownik Posterunku Policji w Niebylcu. Mówił, że w ostatnim roku nastąpiły zmiany w strukturze posterunku. Zostali zatrudnieni nowi policjanci i wyniki osiągnięte w roku 2009 nie były gorsze od tych z 2008 r., były nawet nieznacznie lepsze. Stwierdził, iż jest wysokie poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa zamieszkującego teren naszej Gminy co nie znaczy, że nie powinno być ono wyższe.

Kolejnym tematem było rolnictwo. Swoimi informacjami podzielili się w tej sprawie eksperci a zarazem osoby reprezentujące organizacje i instytucje związane z rolnictwem. Stanisław Telesz Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zachęcał do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tym roku jest to 0,85 zł do litra paliwa. Na ha użytku można uzyskać 73,10 zł. Paweł Midura Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił nowości związane z dopłatami dla rolników. W tym roku wchodzi płatność do krów matek i do owiec, a także do roślin strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych. Mariusz Kawa Dyrektor Agencji Ryku Rolnego w Rzeszowie mówił o programach jakie prowadzi agencja na terenie naszej gminy. Jest to m. in. program "Szklanka mleka". Podkarpacie było pierwszym województwem w kraju pod względem spożycia mleka. Jest to 10 000 000 litrów mleka wypijanych przez dzieci. W ubiegłym semestrze ruszył program "Owoce w szkole". Jedynie Rzeszów i Powiat Strzyżowskie z tego korzysta. Krystyna Gdula Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapewniła, iż punkt Doradztwa Rolniczego PODR w Niebylcu od 15 marca będzie działał w pełnym wymiarze godzin. Jerzy Bator Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale zachęcał wszystkich do wypełniania wniosków i korzystania z dopłat unijnych.

Na sesji zostały również podjęte między innymi uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Czudec, Krosno i Domaradz, dotyczące opieki przedszkolnej dzieci z naszego terenu. Nadano również nowy statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Niebylcu.

oprac. Monika Godek