5 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy obchodziło swój uroczysty setny jubileusz. Podczas uroczystości towarzyszącemu jubileuszowi ta organizacja zrzeszająca Panie z Lutczy otrzymała pamiątkowy medal przyznawany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji jubileuszu 150 - lecia Kołek Rolniczych oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ręce przewodniczącej KGW w Lutczy delegacja samorządu gminnego (Zbigniew Korab-wójt gminy Niebylec, Danuta Lęczna- przewodnicząca Rady Gminy oraz Antoni Chuchla – sekretarz Urzędu Gminy) wręczyła okolicznościową grawerowaną tablicę. Ponadto zasłużone członkinie koła otrzymały dyplomy.

 W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i jednostek wojewódzkich: Pani Janina Kamińska Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pani Janina Kuźniar Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Jacek Boho Sekretarz Powiatu, Pani Zofia Dzika członek Zarządu Powiatu, ..., przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Jerzy Bator i Pani Anna Fąfara, Członek Zarządu Gminnego OSP w Niebylcu, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Józef Dzindzio, Proboszcz luteckiej Parafii Ks. Jan Ochał, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Pani Krystyna Noworól, przedstawiciele GOK w Niebylcu Pan Janusz Rak, Pani Agnieszka Cynar, Pani Renata Banaś-Kozdraś, a także przewodniczące KGW gminy Niebylec, byłe i obecne członkinie KGW w Lutczy oraz zaproszeni przyjaciele i sympatycy koła

Jubileusz był także okazją do uhonorowania długoletnich członkiń, pań piastujących w przeszłości przewodnictwo KGW. Tytuł honorowej przewodniczącej KGW przyznawany przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w uznaniu szczególnych zasług za ofiarną pracę na rzecz kobiet wiejskich i ich rodzin oraz za długoletnie kierowanie pracą Koła Gospodyń Wiejskich odebrały Panie: Józefa Dytko, Maria Dobrowolska i Zofia Korab. Ponadto od Wójta Gminy Niebylec Pana Zbigniewa Koraba i Dyrektora Gminnego Ośrodka w Niebylcu Pana Wiktora Bochenka Panie: Weronika Komórek, Józefa Jarosz, Jadwiga Charzewska, Antonina Pitera, Zofia Urban i Helena Mnich otrzymały podziękowania za zaangażowanie i długoletnią działalność w KGW w Lutczy, a Panie: Weronika Szurlej, Zofia Stachowicz, Zofia Guzik, Janina Wojtaszek i Władysława Turoń dyplomy za aktywną działalność i pełne zaangażowanie się w podejmowane zadania w KGW w Lutczy. Były także kwiaty, upominki, tort urodzinowy. Nie zabrakło również życzeń składanych przez władze powiatowe i gminne, radnych powiatu i gminy, przedstawicieli organizacji, sponsorów i sympatyków gospodyń z Lutczy.

Na zakończenie dla jubilatek ze specjalnym programem kabaretowym wystąpiła grupa poetycka „Spojrzenie", działająca pod opieką Pani Renaty Kozdraś przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Przy lampce szampana i lokalnych smakołykach, jak przystało na tak okrągłą rocznicę, uczestnicy spotkania świętowali do białego rana.

Podczas uroczystości przedstawiony został również rys historyczny KGW w Lutczy, który publikujemy poniżej:

Datę założenia Koła Gospodyń Wiejskich w naszej wsi kroniki datują na 1913 rok. Pierwszą przewodniczącą tej organizacji była Maria Janusz, która prowadziła koło wraz z 30 paniami. W tym okresie założono skup jaj, sprowadzano towar pierwszej potrzeby typu: mąka, sól, kasza. W okresie pierwszej wojny światowej kobiety pomagały sobie nawzajem, gdyż ich mężowie zostali zabrani na wojnę. W roku 1921 Pani Pitera zmobilizowała kobiety do pracy przy niesieniu pomocy tym rodzinom, do których ojcowie, mężowie nie wrócili z wojny. Patronat nad tą organizacją w tym okresie przejął Jan Wątróbski - ówczesny kierownik szkoły wraz z swoją żoną Zofią. Przy KGW powołano zespół teatralny w liczbie 35 osób. W jednej z sal uruchomiono ruchomą scenę teatralną, na której wystawiano sztuki teatralne, w tym m.in. „Halkę", „Gwiazdę Syberii" itp. Grupa teatralna ze swoją sztuką wyjeżdżała wozami drabiniastymi z orkiestrą, końmi wystrojonymi do pobliskich wsi: Gwoźnicy, Żyznowa, Krasnej oraz do Strzyżowa „do Sokoła".

W roku 1930 nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącej. Nową przewodniczącą została Władysława Cynar, a sekretarzem Antonina Wojtowicz, która całe swoje serce włożyła w prace koła, prowadząc grupę teatralną. W tym okresie organizowano konkursy na czystość w domach mieszkalnych i oborach, zakładano ogródki kwiatowe i warzywne. Do konkursu „stawała" cała wieś. Aby mieć za co kupić nasiona do siewu, organizowano zabawy taneczne, na których wybierano miss piękności z Lutczy. W gospodarstwach zakładano poletka doświadczalne, organizowano siew zbóż oraz nawożenie pól nawozami sztucznymi. Koło prowadziło także kursy szycia, gotowania i pieczenia. Antonina Wojtowicz prowadziła amatorskie koło teatralne, a Władysława Cynar chów trzody chlewnej, która sprzedawana była wśród mieszkańców wsi. Okres II wojny św. spowodował ograniczenie działalności - pozostała tylko pomoc - jedna drugiej - w tak trudnych czasach.

W 1946 powołano nowy zarząd. Przewodniczą została Zofia Biel, która prowadziła koło z 130 paniami. W tym okresie prowadzono działalność w zakresie postępu w rolnictwie poprzez organizację konkursu w odchowie cieląt i kurcząt. Nieustannie prowadzono prace charytatywne wspierające biednych chorych i poszkodowanych podczas wojny. Ludność budowała nowe domy z pieniędzy zarobionych za granicą - m.in. we Francji, USA, bo są to czasy masowego wyjazdu za chlebem. Organizowano w tym okresie liczne szkolenia z zakresu uprawy, nawożenia i ochrony roślin. Członkinie duży wkład włożyły w organizację Przedszkola, Ośrodka Zdrowia, Biblioteki, która początkowo posiadała 3800 książek. W bibliotece organizowano spotkania z pisarzami i twórcami ludowymi oraz z czytelnikami. Zarząd Koła ściśle współpracował z dyrektorem szkoły Podstawowej - Panem Józefem Boho, wielkim społecznikiem, zasłużoną postacią, która chlubnie zapisała się na kartach luteckiej ziemi. Pani Zofia Biel była przewodniczącą od roku 1946 do roku 1978.

W 1978 roku nową przewodniczącą została Pani Józefa Dytko. Kolejna zmiana na stanowisku przewodniczącej nastąpiła w roku 1982, została nią Pani Antonina Pitera. Działalność w tym okresie to m.in.: prowadzenie wypożyczalni, kursów gotowania i pieczenia oraz pomoc strażakom w odnowieniu remizy strażackiej.

W roku 1983 następuje zmiana na stanowisku przewodniczącej KGW, którą zostaje Pani Maria Dobrowolska. Podczas swojej działalności kontynuowała ona działania swoich poprzedniczek i prowadziła wypożyczalnię naczyń we własnym domu. W 1984 roku wybrano nową przewodniczącą. Została nią Pani Zofia Korab, która kontynuowała działalność KGW organizowała kursy, pokazy, szkolenia, wyjazdy turystyczne, prowadziła wypożyczalne. Były to czasy ścisłej współpracy ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych, Gminną Radą KGW oraz Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie.

W 1992 roku przewodniczącą koła została pani Maria Cynar, która prowadzi je już około 20 lat. Od tego roku działalność prowadzona jest w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych, Starostwem Powiatowym w Strzyżowie, Urzędem Gminy Niebylec, Domem Kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną, dyrekcją szkoły, samorządem wiejskim i organizacjami funkcjonującymi na wsi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Gminną Radą KGW i KRUS. Działalność KGW skupia się między innymi na: organizacji szkoleń, kursów haftu, pokazów zdrowego żywienia rodziny, warsztatów bibułkarstwa, szydełkowania, sporządzania stroików świątecznych, kompozycji kwiatowych z suszonych roślin, sporządzenia palm wielkanocnych i wieńców dożynkowych. Członkinie KGW włączają się czynnie w organizację imprez na terenie wsi, spotkań teatralnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Uczestniczyły kilkakrotnie z wieńcem dożynkowym w dożynkach w Radomyślu, brały udział w Dożynkach Malinowych w Połomi. Są laureatkami wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim. Często, aby odpocząć od codzienności, biorą udział w wyjazdach turystycznych."