Zdjęcie przedstawiające strażaków przekazujących materiały ze zbiórki dla Ukrainy

W dniu 10 marca br. delegacja Gminy Niebylec, Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku, pod przewodnictwem Wójta Zbigniewa Koraba, przekazała pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom z Mościsk. W skład delegacji – obok Wójta Zbigniewa Koraba – weszli: Antoni Chuchla, Stanisław Daszykowski, Marek Pakla, Adam Błądziński i Piotr Błądziński. Nasza pomoc humanitarna pochodziła ze zbiórki zorganizowanej w Gminie Niebylec, a także z zakupów dokonanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej i społeczność wsi Konieczkowa ze zorganizowanej wcześniej zbiórki pieniężnej. Przekazaliśmy w zdecydowanej większości materiały opatrunkowe, środki medyczne i leki, które zostaną oddane lwowskim szpitalom, leczącym rannych z frontu. Przekazaliśmy także 200 sztuk chleba, na specjalne życzenie naszych przyjaciół z Ukrainy.

Na granicy polsko-ukraińskiej spotkaliśmy się z dużą życzliwością zarówno polskich, jak i ukraińskich pograniczników i zauważyliśmy ogromną wdzięczność tych, którym tę pomoc przekazywaliśmy. Spotkaliśmy się także z pełniącymi tam służbę naszymi druhami z OSP Jawornik, OSP Czudec i OSP Godowa Dolna, którzy wspierają na wszelkie możliwe sposoby uciekających przed okrucieństwem wojny. Widać zatem, że pomoc naszego regionu daleko wykracza poza pomoc czysto materialną. Zauważyliśmy także transporty z Norwegii, Niemiec oraz z Hiszpanii, co świadczy o dużej solidarności z walcząca Ukrainą.

Zdjęcie pokazujące przeładunek środków pomocowych ze zbiórki