Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
1) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej;
2)  rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej;
3) zachowania dziedzictwa lokalnego;
4) budowy lub przebudowy ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
5) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
6) wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy spolecznosci lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych
Termin składania wniosków: Od 11.09.2017 roku do 29.09.2017 roku

Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną  dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkarpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w Biurze LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.