Szanowni Państwo,
Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. zakończyliśmy etap zawierania z Państwem – mieszkańcami gminy Niebylec umów uczestnictwa w projekcie. W wielu przypadkach zmianie uległ aktualny stan faktyczny dotyczący poszczególnych gospodarstw domowych w stosunku do danych zawartych w Państwa ankietach uczestnictwa w projekcie, jak i w wynikach przeprowadzonej początkiem 2017 r. weryfikacji technicznej. Odnotowane przez nas różnice dotyczyły w szczególności zmiany ilości osób przebywających obecnie w danym gospodarstwie domowym, czy też zmiany aktualnego zapotrzebowania danego gospodarstwa na energię cieplną i/lub elektryczną. Aby jak najlepiej dopasować poszczególne instalacje do Państwa bieżących potrzeb i uwag, zdecydowaliśmy o potrzebie licznych zmian dotyczących w szczególności przydzielonych Państwu mocy poszczególnych instalacji OZE. Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Niebylec wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 o zgodę na wprowadzenie zmian do zakresu rzeczowego projektu, jak również o wydłużenie realizacji projektu do połowy 2019 r. (dokładnie do 28 czerwca 2019 r.). Pozytywne stanowisko pozwoliło nam przystąpić do dalszych działań, tj. opracowania dokumentacji przetargowej i wszczęcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało 14 września br., a składanie ofert wyznaczone jest na 22 października br. Zakładając też, że zaoferowane w przetargu przez wykonawców stawki za montaż poszczególnych instalacji będą mieściły się w naszych możliwościach finansowych, spodziewany termin wpłat II transzy przypadnie na listopad-grudzień br., o czym zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie internetowej oraz telefonicznie.