Urząd Gminy Niebylec informuje, iż wpłaty II raty podatku rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą możliwe do uiszczenia u sołtysa wsi Połomia.

Wpłat należy dokonać przelewem na indywidulane kont podatnika wskazane w decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2024 r., a odnośnie odpadów komunalnych w zawiadomieniu o nadaniu indywidualnych konto do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto istnieje możliwość otrzymania dowodu wpłaty:
- na odpady komunalne (pok. nr 7 w Budynku USC, Niebylec 183),
- na podatek rolny (pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Niebylec, Niebylec 170)
i dokonania wpłaty w Banku Spółdzielczym w Niebylcu.

W przypadku podatków istnieje możliwość dokonywania wpłat elektronicznych za pośrednictwem portalu ebom.niebylec.pl (w celu aktywacji konta konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).