Na grafice przedstawiono logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Składa się ono z tekstu i elementu graficznego. Tekst głosi “Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” z akronimem “ARiMR” poniżej. Element graficzny po lewej stronie przypomina stylizowaną niebieską falę lub wzgórze pod białą przestrzenią, co może symbolizować pola uprawne pod niebem. Logo to jest prawdopodobnie istotne ze względu na swoje powiązanie z agencją skupiającą się na restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, co może być interesujące dla osób zaangażowanych w sektor rolniczy lub tworzenie polityki.

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.
Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych